65.00

באורים , פנינים יקרים וחדושים מרבותינו גדולי הדורות

מוגשים על סדר הגדה של פסח בניקוד ובשפה קלה , בשילוב סיפורים.

הספר מוגש בפורמט חגיגי ומאיר עיניים , מודפס על נייר כרומו משובח , 180 עמודים של

תוכן מרתק , ספוג באהבת תורה –  אמונה ויראת שמים.

"פניני ההגדה לאבות ובנים"  – חובה בכל שולחן ליל הסדר.