40.00

"מדרשי הנ"ך 11 דניאל עזרא ונחמיה" , חותם את סדרת הספרים רבת המכר "מדרשי הנ"ך לילדי ישראל".

העניקו לילדכם מסמך היסטורי חשוב ומרתק , מעובד במיוחד לילדים ומלווה באיורים צבעוניים מושכי עין ולב.

תוכנו של הספר מבוסס על מפרשי הנ"ך ומדרשי חז"ל , ונוטע בלב הקורא הצעיר מלוא חופניים אהבת תורה ויראת שמיים .

המלאי אזל