40.00

הספר מדרשי הנ"ך לילדי ישראל 10 הינו כרך אחרון בסדרה נפלאה של סיפורי הנ"ך הכוללים מדרשים ואגדות חז"ל וכתובים בשפה קלה, ברורה ונעימה ומעשירים את הקורא הצעיר בחוכמה ויראת ד'. הספר  מלווה בציורים מקסימים ומביא מדרשים ואגדות על ספר מלכים. כרך 9 כולל את הסיפורים המרתקים הבאים:

– המלכת חזאל ויהוא

– כליון בית אחאב

– מות בני אחאב ועובדי הבעל

– עתליה ויואש

– המלך יואש

– מפלת סנחריב

– המלך חזקיהו חולה

– מנשה

המלאי אזל