12.00

הסדרה הנפלאה "אור עולם" מביאה בכרך זה קוים לדמותו של ה"שארית ישראל" מוילעדניק. רבי ישראל דב בער בעל ה"שארית ישראל" מוולדניק מכונה גם 'הצדיק מוולדניק'. הוא היה תלמידו האהוב של המגיד מטשרנוביל ונהג לפקוד גם את ביתם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי אהרן מזיטומיר. הוא התייתם בגיל צעיר מאד אך למרות זאת התפרסם עוד בילדותו כ"העילוי מקאטעלנע". הוא ניחן בעין בוחנת וחודרת לב וכליות ונתפרסם כבעל מופת ופועל ישועות. רבי ישראל לא השאיר אחריו צאצאים. הספר כתוב בשפה קולחת וברורה ומלווה בציורים נפלאים.

הספר כולל 16 עמודים, מגיע בכריכה רכה כשכל עמוד מצופה למינציה ומתאים לגילאי 6 ומעלה.