12.00

הסדרה הנפלאה "אור עולם" מביאה בכרך זה קוים לדמותו של המהר"ם שיק.  רבי משה שיק עוד מילדותו ישב והגה בתורה בהתמדה עצומה, ולמרות שהיה קשה תפיסה מאוד ואפילו לימוד של דף גמרא עלה לו במאמץ בל יתואר, לא התייאש ובכח ההתמדה גבר על כל המכשולים. אהבתו את התורה ותפילותיו להצלחתו בלימוד התורה נשאו פרי ולאחר שהתיתם מהוריו בגיל צעיר עבר ללמוד בישיבת החת"ם סופר. הספר כתוב בשפה קולחת וברורה ומלווה בציורים נפלאים.

הספר כולל 16 עמודים, מגיע בכריכה רכה כשכל עמוד מצופה למינציה ומתאים לגילאי 6 ומעלה.