12.00

הסדרה הנפלאה "אור עולם" מביאה בכרך זה קוים לדמותו של ה"בני יששכר". רבי צבי אלימלך, בעל ה"בני יששכר" היה תלמידו של החוזה מלובלין. הוא פעל רבות להפצת תורת הקבלה ונלחם בחריפות נגד המשכילים. בזמן כהונתו במונקאץ אסר על פיטום אווזים משום צער בעלי חיים, ולכן עורר עליו את חמתם של פרנסי העיר ונאלץ לעזוב את מונקאץ ולחזור לדינוב. נהג לחתום על מכתביו בחתימה "האוהב הנאמן לכל ישראל, דורש טוב לעמו". הספר כתוב בשפה קולחת וברורה ומלווה בציורים נפלאים.

הספר כולל 16 עמודים, מגיע בכריכה רכה כשכל עמוד מצופה למינציה ומתאים לגילאי 6 ומעלה.